Sponsring

Varje vecka får vi frågor om vi vill vara med och sponsra olika äventyr. Det är vi gärna, om vissa kriterier är uppfyllda:

Detta krävs för att vi ska överväga ett sponsorskap
Vår policy är att det ska finns förutsättningar för ett gemensamt utbyte. Det utbytet kan uppnås genom att vårt varumärke syns i digitala medier och då fler än två. Bilder och artiklar där våra produkter framträder har vi fritt nyttjande till i vår marknadsföring. Den sista delen och kanske den viktigaste, du ska ha ett högre syfte än din egen upplevelse. Vi ser företrädesvis att du har en miljö och/eller social prägel på äventyret.